Heklet grytekluter

De sier at den enkle er den beste. Jeg laget denne grytekluten etter bestilling fra min ynste datter. Hun likte den faktisk .

Enn du, liker du å hekle grytekluter?

Joy

Tørst!

Likesom hjorten stunder etter bekker med rennende vann...ber jeg for at sjelene våre skal også  stunde etter Deg vår Gud.

Vi skal tørste å bli fylt av Ditt nærvær som løfter oss opp til et høyere sted.

Takk for at vi får komme i Ditt åsyn i tide og utide. Uansett tid på døgnet,

slik at vi ikke skal  hige etter verdslige ting som ødelleger både kropp og sjel.

Takk for  alt du har gjort i i våre liv.

 Din omsorg for hver og en. La oss se den midt i elendigheten.

 Takk for at vi trenger ikke å være full av uro,

for når vi venter på Deg, kommer Din hjelp til i rette tid.

Takk for Din miskunn dag og natt.

Du er en sanne Gud. Vår klippe og redningsmann.

Amen

 Bønn for deg og meg. Ha en fin dag mine venner!

En ny dag!

God morgen mine bloggvenner og god morgen kjære Gud. En ny dag har begynt og takk Gud for nye muligheter og utfordringer.

La oss Gud se med Dine øyne og føle med Ditt hjerte.

La Dine ord være vårt ledetråd. Lede oss til den veien som fører til Ditt rike. 

Takk for alle menneskene som vi møter gjennom livets sti som gir oss inspirasjon og lære oss noe.

Gi oss omsorg for hverandre.

Vern oss mot skadelige ting.

La oss gi ære til Ditt navn.

Amen

Enda en dag!

 

Ny uke har begynt og her hos meg er det overskyet og kaldt. For å gjøre dagen litt lysere og varmere deler jeg ut bilder fra min forrige turen til Filippinene.

Denne plassen heter Canyon Cove.
 

Avslutter innlegget med dagens bønn!

Takk Gud for enda en dag til å disponere.

La oss bruke denne dagen til å gi ære til Ditt navn.

Til å vise godhet mot vår neste med våre ord og handlinger.

Takk for at Du er alltid tilstede og forlater ikke Dine barn.

Hjelp oss til å forstå når livet går oss imot.

Takk for at vi kan stole på Deg.

Du svikter ikke.

Mange under har du gjort.

Takk for at gjennom Deg kan vi også utrette mye.

Små mirakler i hverdagen vår:)

Amen

Kan ikke....kan ikke..men du kan!

Kan ikke...kan ikke, men du kan!
Vi opplever mye vanskeligheter, utfordringer, gjennom livet.

Kanskje du sliter med sykdom eller kjærlighets sorg?

Det kan være at du mister noen du er glad i og sorg og savn er for tungt å bære?

Sliter med de økonomiske?
Har du noen gang sagt til deg selv at du ikke kan lenger og har gitt opp?

Jeg må innrømme at livet har ikke vært lett for meg i oppveksten og i voksen livet..men jeg hadde alltid det lille håpet inne meg og tenkt at ting blir bedre en dag. I

tillegg en indre stemme som minner meg om at selv om jeg ikke kan,

men jeg kan likevel gjennom Jesus...

som gir meg styrke når jeg er svak....

som gir meg visdom når jeg trenger det...

fred i kaoset og som kjemper mine kamper sammen med meg.
Så... når du ikke lenger kan, husk: "Med Jesus.. kan du gjøre alt!


Tjenestekvinne!

Tjenestekvinne!

 

Da sa Maria:" Se jeg er Herrens tjenestekvinne!

La det skje meg etter Ditt ord." Og engelen forlot henne. Lukas 1:38
 

Hvor herlig det er å kunne si de ordene.

Å være Guds tjenestekvinne i ord og handling er en gave. Bønn:

Kjære Gud...jeg også ønsker å være det.

 

Å tjene Deg med mitt liv.

 


 

Jeg er ikke perfekt, men Du fyller min ufullkommenhet og min styrke kommer fra Deg.

 Du ga meg livet.

La meg bruke det til ære til Ditt navn....og til å gi liv til omgivelsne.


God Påske!

 

Syndens røst!

Dagens bønn for deg og meg!
Kjære Gud, jeg ber for at ørene våre skal være stengt for syndens røst.

Øynene våre skal være blinde for ting som fører oss bort fra Deg.


Takk for at frykten for Deg gir styrke.


Din kjærlighet er trøst når vi har det vondt.


Takk for at Dine ord er sannhet og vi kan sette vår lit til det.Å følge dine ord gjør oss kloke og gode. 

Takk for at Din miskunnhet som er så stor.

Takk for at vi kan stole på Din trofasthet. Du er som et mektig fjell. 

Takk for at vi kan søke ly i Dine skygger.

Du gir oss det vi trenger daglig. Du lar oss få drikke 
av Din godhet.


Du ga oss liv fordi Du er livets kilde.

Ditt lys leder oss bort fra mørket.La oss bruke denne dagen til å bringe ære til Ditt herlige navn.

Amen

 

Dagens bønn for deg og meg!

 
Good morgen Far

Begynner dagen med takknemlighet og bønn inspirert av Dine ord.


Takk for at Du har lovet at Du strider mot dem som strider mot oss som setter sin lit til Deg.

Du er en kilde av kraft til hver og en. 
Takk for at Du er frelseren vår...Den barmhjertige Gud.

Men la oss ikke ta det for gitt alt Du har gjort og gjør for oss.

Takk for at selv om vi blir hånet eller ledd av fordi vi tror på Deg,

kan vi søke trøst hos Deg.

Bedre å være med Deg enn mot Deg. 
Kjære Gud, jeg ber for meg selv og hver og en som leser denne bønnen

til å søke og oppleve Ditt nærvær hverdag.

Den herlige følelsen av Dine berøring i vår sjel.

La oss være frimodige og stå på det vi tror på for det er verdifull.

Jeg ber det i Jesu navn.

Amen

Takknemlighet

Dagens takknemlighet

 

Takk  kjære Gud for at kan vi kan rope av fryd for at Du gjorde oss rettferdige gjennom Jesus.

 

 

Hjertene våre bobler ut av lykke og takknemlighet til Deg. 


 

Takk for at Dine ord er sannhet.

Alt Du gjør kan vi lite på.

 

 

Du elsker rettferd og jeg ber for at vi skal også gjøre.

 


Takk for at jorden er full av Din godhet.

 

Takk for at salige er oss som har Deg som Gud.

Jeg ber for mange vil tro på Deg. Til å oppleve Din herlighet!

 

Takk for at Du gir en en sjanse til hvert menneske. Mange sjanser faktisk.

Dine øyne hviler på oss som tror på Deg og venter på Din miskunn.

Du er vår hjelp i nøden.

Beskyttelse mot fiendens angrep.

 

La oss vente med tålmodighet og glede på alle bønne svar.

Jeg ber i Jesu navn

 

Tegn og under
Dagens ord: Tegn og under ( Apost.5:12-16)
Mine tanker:

Apostlene var frimodige. De forkynte Jesus oppstandelse og helbredet de syke uansett motstand.

Og de var lykkelige å kunne gjøre det selv om de ble fengslet, pisket og truet. 
Bønn:

Far, det er vel ikke mange som kunne gjøre slike gjerninger i dag,

men vi skulle hatt det samme frimodigheten og kraften som de hadde.

Det er mye sykdom overalt og verden er fullt av ondskap.

Men Far, jeg takker Deg for at Du har også brukt for oss selv om vi kan bare utrette små ting.

Du gir oss styrke og frimodigheten der Du kalt oss til.

Du bor i oss og derfor sørger Du for alt vi trenger til det kallet Du har gitt oss.

Prise Ditt Hellige Navn.

Vakker i sin tid!

 

 
Dagens ord:

Alt har Han gjort vakkert i sin tid.

Også evigheten har Han lagt ned i deres hjerte,

likevel er det slik at mennesket ikke kan finne ut av den gjerningen

Gud gjør fra begynnelsen til slutt. For.3:11


Bønn:

Takk kjære Gud for alt Du har skapt er vakkert.

La oss ikke ødelegge det.

La oss se Ditt verk i det store og små. Hjelp oss til å sikte på fremtiden Hos Deg.

La oss ikke bli så opptatt av denne verden at vi ikke ser livet som vi skal ha hos Deg. 
Takk Jesus for at Du betalte med Ditt liv slik at vi som tror kan ha evig liv hos Deg.

Amen

Takknemlighet!

 
Dagens ord: Skapelsens Gud
Romans 1:20 For helt siden verdens skapelse har Hans usynlige egenskaper vært synlige.....


Bønn:

Hinmelske Far, takk for at selv om vi ikke ser deg, ser vi alt Du har skapt.

Den vakre naturen, plantene, dyrene og mennesker.

Det er mye vakkert.

Hjelp oss til å ta vare på dem og at vi skal alltid se på Ditt skaperverk som tegn på at Du fins.
Åpne våre øyne på hva Du gjør med våre liv slik at vi ikke føler at Du har forlatt oss.

Vi trenger Deg hver dag.

Å føle Ditt nærvær uansett hva vi gjør eller sier.

Midt i vanskeligheter og under alle Dine velsignelser.

Amen

Nådens Gud!
 

Nådens Gud...
For Guds frelsende nåde til alle mennesker er åpenbart. Titus 2:11

Bønn
Takk for Din nåde Far.

Takk for at uansett omstendigheter,

din nåde forbarmer meg og alle som søker tilflukt hos Deg.

Takk for at Du er rik på nåde, barmhjertighet og kjærlighet.

Takk for at pga. Din nåde, har Du tilgitt meg.

Du hvisket bort syndene mine og renset meg.

Du befridde og gjenopprettet meg.

Takk for Din kjærlighet som omslutter meg og hver og en som setter sin lit til Deg.

Takk for styrke som Du gir når vi er kraftløs. All ære til Ditt navn 

Guds lys!

 
 

Dagens ord:

For den Gud som bød lyset å skinne ut fra mørket,

har latt det skinne i våre hjerter, for å la lyset fra kunnskapen i Jesu Kristi åsyn skinne frem. 2 Kor 4:6

Bønn

Kjære Gud!

La Ditt lys strømme inn i våre hjerter slik at alle mørke krokker forsvinner.

Lyse mørke steder rundt oss slik at vi ikke snubler.

La oss bære Ditt lys hvorhen vi går slik at andre finner veien til deg. 
Takk Gud for at Du har vist veien til Deg.

Takk Jesus for at gjennom Deg fikk vi innblikk av Guds kjærlighet.

Takk for Din ledelse, for Din godhet til hver og en, for visdom, og barmhjertighet.

Hjelp oss til å vise disse egenskapene til vår neste

Amen

Kveldens bønn

 
Kveldens bønn:
Kjære Gud, enda en dag er fortært og snart ligger vi i ro.

Dagene går fort og vi blir eldre før vi aner det, men det er bare begynnelsen av livet for evig sammen med deg.

Takk for selv om vi dør en dag fra denne verden, forsvinner vi ikke helt.

Det er noe fint og godt som venter på den som tror. Jeg tror i hvert fall det.

Takk for at vi betyr mye for deg.

Du har skapt oss.

Du har lagt evner, egenskaper og kvaliteter ned i oss.

Hjelp oss til å oppdage og utvikle dem.

Bruke dem til Din ære og til det beste for oss selv og andre.

Takk for ideer til å skape nye ting. 
Takk for at du ofret mye Jesus slik at vi kommer inn til Guds rike.

La oss også bruke vårt liv til å lede de andre til Deg.

Natta

Å lytte!

 
Bønn for deg og meg:
Herre vår Gud, jeg ber for at vi skal lytte nøye på Din røst og gjør det som rett er.

Jeg ber for Din legedom til å gjøre sitt verk for de som er syke.

Hjelp oss til å forstå ting som ikke vi rår over.

Takk for påminnelse at Du forandrer Deg ikke.

Fjern tvil i sjelene våre.

La oss forvente noe godt av alt som skjer i våre liv uansett hvor tøft det kan være.

Far, berør med Dine hender gjennom oss.

La oss bekjenne Dine ord.

For det er kraft og sannhet i Dine ord.

Takk for at Du lar oss ikke miste håpet.

Jeg ber i Jesu navn.

Amen

Fristelser!

  

Dagens ord: Matteus 23: 13-36
Lærdom:
Jesus roper: 
-ikke steng himmelriket for folk
-ikke gjøre vondt mot din neste
- Være et godt eksempel
- Vise respekt til Gud og andre mennesker
-Vise rettferd og barmhhertighet
- Gi tiende
- Rens både innvendig og utvendig.


Bønn:

Kjære Gud, verden er fullt av fristelser.

Vi kan bli blendet og fristet.

Gjøre uheldige valg.

Hjertene kan bli fylt av lengsel til andre ting enn Ditt rike.

Far, vær med oss slik at vi ser sannheten med Dine øyne.

Åpne våre øyne til løgn og bedrag. Ikke la våre liv hindre andre til å finne Deg.

La oss gjøre godt mot vår neste. Være et godt eksempel.

Vise respekt for andre og alt ting du har skapt.

La oss gi hva som tilhører Deg.

Vise rettferd og barmhjertighet.

Blir renset både innvendig og utvendig.

La våre liv være verdt å leve.

Jeg ber det i Jesu navn.

AMEN

Snakker Gud?

Snakker Gud med mennesker? 
Han talte til mange også til Jakob. ( 1 Mos. 35:1-5) 


Lytter vi? Gjør vi det som Gud sier? 
Jeg er helt sikker på at når vi har begynt å lytte,

så taler Gud til oss i forskjellige måter i alle områder i våre liv.

Det blir en forandring hvordan vi lever til det bedre.

Han vil at vi skal være fruktbare og tallrike. 


Bønn:

Takk Gud for som Du har snakket med Jakob, snakker Du også med oss.

Vi trenger ikke å avtale tid.

Du er alltid tilgjengelig for hver og en til enhver tid.
Men det bør være en toveiskommunikasjon mellom oss.

Du lytter og vi bør også lytte slik at Du kan lede oss til den veien vi bør gå.

Bære frukt i all ting vi gjør.

Jeg ber også for Ditt nærvær blir synlig gjennom oss uansett hvor vi er.

Være til en velsignelse til alle vi møter hver dag.

Jeg ber i Jesu navn.

Amen

 

 

Guds nærvær!

 
Guds nærvær... når du føler deg alene...ensom...uelsket.


Takk Gud for Du er ikke langt borte for De som tilkaller Ditt navn.

For de som har Deg som Gud. Du er med oss, i oss og rundt oss.

 Fyll oss hverdag med Din kjærlighet slik at vi kan dele den rundt oss.

Takk for at Du vil vandre sammen med oss.

 Du har lovet at Du er med oss i alle våre dager inntil verdens ende.

Du skal aldri slippe oss og forlate oss. I alle situasjonene eller vanskelighetene er Du der.

Takk for at Du er med oss og ikke mot oss.

Takk for at Du er til å stole på. Vi kan sette våre lit til Deg.

Happy Valentinsdag Far og til deg som leser dette innlegget!

 

 

Motgang?
Dagens bønn:
Kjære Gud, livet består av så mye motgang, men det er mye lykke også.

 Gleden Du lar oss få oppleve i hverdagene våre.

 Når noen blir født og livet har nettopp begynt, fører det mye lykke med seg.

Men noen dør, etterlater det mye smerte og savn.

 Men livet går sin rundgang.


Far, jeg ber for at våre liv skal bety noe for kommende generasjon.

At vi skal etterlate en arv som er verdt å huske og ta vare på.

 La oss bruke hverdagene som Du gir en mulighet til å bringe glede til omgivelsene.

 Jeg ber det i Jesu navn.

 

Amen

Dagens inspirasjon!
Dagens ord: Matteus 23:1-12
Lærdom:
*Jesus har talt og fortsatt taler til oss i dag
* Gjør alltid det du har lovet
* Ikke legge byrder til andre folk..gi alt til Gud
* Ikke opphøye deg fremfor andre
* Vær ydmyk
*Gjør ting av kjærlighet, 
* Vær rettferdig og se andre gjennom Guds øyne
Bønn:

Takk Jesus for Dine ord som taler til hjertene.

Jeg ber for at vi skal klare å holde det vi lover til Deg og andre.

Takk for at vi kan legge alle våre byrder til Deg.

Jeg ber for hjelp til å være ydmyk i alle områder i våre liv.

At vi skal gjøre allting i kjærlighet.

Mest av alt, se andre med Dine nådefulle øyne.

 

Amen


Gud eller keiseren!

 
Dagens ord: Matteus 22:15-22 ( Gud og keiseren)


Viktige ord:
* fanget i ord
* sannferdig
*Jesus lærer sannheten om Guds vei
* ikke bry seg om hva andre sier
* ikke gjøre forskjell på folk
* si hva man mener
* Jesus merker ondskapen
* ikke være en hykler
* Gi til Gud det som hører Gud og til keiseren, det som keiseren er.


Bønn:

Far, jeg ber for meg og alle jeg er glad i til å velge de rette ordene til rette øyeblikkene.

La oss være sannferdige i alle våre handlinger.

Gå sannhetens vei. La oss ikke bry oss om hva andre sier om oss, men bry oss hva Du sier isteden.

La oss se med Dine øyne. Ikke gjøre forskjell til folk.

La oss være oppmerksom på ondskapen slik at den ikke får makt over oss.

Far, jeg ber for alt vi gjør, skal vi gjøre i Ditt navn.

La oss gi alt til Deg fordi Du ga alt til oss!

Jeg ber i Jesu navn.

Amen

Kjærlighet!
Det største bud:

 "Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel og av hele ditt sinn". Den andre: «du skal elske din neste som deg selv».
Kjære Gud...februar er den tiden vi blir minnet om kjærlighet for hverandre. Men, egentlig bør vi praktiseres den hele året.

Kjærlighet er den vi bør puste in og puste ut.

Det skal vises gjennom alle våre handlinger. Vi bør snakke kjærlige ord med hverandre. 
Far, vi trenger Din hjelp til å elske Deg med hele våre hjerter, sjel og sinn og elske vår neste som vi elsker oss selv.

Verden har en annen oppfatning av kjærligheten og de fleste higer etter den. Selfie ditt og selfie datt.

Ego vokser..gir lite rom for andre...for Deg.

Far, ikke la oss bli blendet. La oss isteden oppleve gleden av Din kjærlighet fremfor alt.

Bade i herligheten din og nyte Din kjærlighet. For den er ren og tar aldri slutt. Jeg ber i Jesu navn.

 

Amen

Gud for de levende!
 

Dagens ord: Matteus 22: 23-33


Lærdom:
*Når vi dør, blir vi som engler
*Gud er Gud for de levende og ikke de døde


Bønn:

 Far i himmelen, gjør hver eneste cella i kroppene våre levende for deg.

 For Du er Gud for de levende.

Gjør oss oppmerksom på hva som forgifter kroppene våre slik at vi kan unngå eller fjerne dem.

La oss også være engler her på jorden.

 Bringe liv hvor hen vi går.

Skape liv der det er ingen ting for liv.

 Spre farger i de fargeløse dagene.

 La oss glitre som diamanter i mørke.

Med deg sammen med oss er alt mulig. Jeg ber i Jesu navn. Amen

 


Blir lurt!


figurene er fra www.fenka.no

Dagens ord: 1. Mosebok 31: 22-43


Lærdom:

* Lure du noen...blir du også lurt 


* Ikke skade Guds utvalgte


* ikke stjele


* ikke tilbe avguder

* rettferdigheten seirer til slutt


Bønn:

Far i himmelen, i disse dager er det 
mange som blir lurt av fienden. Han bruker Dine barn, Dine ord som er feiltolket til å mislede folk til forfall.

 

Hvem skal åpenbare sannheten? Hvem har rett? 
Far, jeg ber for at vi ikke skal bli lurt av gul og glitter og løgn som fører til forfall,

men at vi vil alltid vite hva som er sannhet og hva som kommer fra Deg.

La oss alltid tale sannhet i våre lepper og ha Deg som vår Gud.

Jeg ber i Jesu navn.

Amen

Våre kamper

.

 
Dagens ord: 1. Mos. 31:1-21

" Blir du lei av å kjempe dine kamper daglig?"
Lærdom: 
* Ikke bli bekymret om så fienden får folk til å lure deg til forfall.

* Gud velsigner deg likevel og snur alt til din fordel.
*Gud taler til mennesker.

*Gjør hva Gud sier selv om veien har mange hindringer.

 Med Gud, seirer du gjennom alt....

Bønn
Kjære Gud, mitt liv er annerledes enn Jakob i Moseboken.

Veien jeg ferdes er ulikt ham. Men, som Du var med Jakob,

Du er også med meg og til alle som setter sin lit til Deg.

Takk for at Du har ledet meg fra mørke til lyset.

Du løftet meg opp fra gjørmen til et tryggere sted.

Takk for hjelp til å kjempe mine kamper.

Takk at Du skal også være sammen med meg til veien videre.

Takk for Dine ord som rettesnor.

Takk for at Ditt lys viser den rette veien for meg .

Du er min trøst og glede.

Amen

Invitert!

 
Dagens ord: Matteus 22:1-3 som handler om kongesønnens bryllup hvor mange ble invitert, men ikke alle kom.


Mine tanker:

Far, Du må være skuffet når Du 
 sender innbydelse til alle.

Du som er konge over alle konger. Du som har skapt oss og universet.

Du som har gitt liv til hver og en.

Du har sendt innbydelse til  til paradiset. Gratis inngang, betalt av Jesu blod, men få som bry seg...de fleste er opptatt med sitt eller ikke tror.

 

Bønn:

Kjære Gud, jeg ber inderlig for alle jeg er glad i til å ta imot Din innbydelse.

Til å ikke være så opptatt av de verdslige ting og glemmer de viktigste.

Jeg ber for at vi skal vise respekt til Deg når vi er kommet under Ditt rike.

Opptre rollen som Du forventet at en gjest skulle være.

Være hellige i våre gjerninger og tale.

Jeg ber det i Jesu navn.

Amen

 

 

Vingartnere!
Dagens tekst:  Vingartnere

Matteus 21:33-46

33 Hør en annen lignelse: Det var en husbond som plantet en vingård, og han satte et gjerde omkring den og gravde en vinperse i den og bygget et tårn, og så leide han den ut til vingårdsmenn og drog utenlands.

34 Da det nu led mot frukttiden, sendte han sine tjenere til vingårdsmennene for å ta imot den frukt som han skulde ha;

35 og vingårdsmennene tok hans tjenere: en slo de, en drepte de, en stenet de.

36 Atter sendte han andre tjenere, flere enn de første, og de gjorde likeså med dem.

37 Men til sist sendte han sin sønn til dem og sa: De vil undse sig for min sønn.

38 Men da vingårdsmennene så sønnen, sa de sig imellem: Dette er arvingen; kom, la oss slå ham ihjel, så vi kan få hans arv!

39 Og de tok ham og kastet ham ut av vingården og slo ham ihjel.

40 Når nu vingårdens herre kommer, hvad skal han da gjøre med disse vingårdsmenn?

41 De sier til ham: Ille skal han ødelegge disse illgjerningsmenn, og vingården skal han leie ut til andre vingårdsmenn, som gir ham frukten i rette tid.

42 Jesus sier til dem: Har I aldri lest i skriftene: Den sten som bygningsmennene forkastet, den er blitt hjørnesten; av Herren er dette gjort, og det er underfullt i våre øine?

43 Derfor sier jeg eder: Guds rike skal tas fra eder og gis til et folk som bærer dets frukter.

44 Og den som faller på denne sten, han skal knuses, men den som den faller på, ham skal den smuldre til støv.

45 Og da yppersteprestene og fariseerne hørte hans lignelser, skjønte de at han talte om dem.

46 Og de søkte å gripe ham, men fryktet for folket; for det holdt ham for en profet.

Lærdom

Gud sår...han forventer høst

Gud gir liv...gå og bær frukt

Gjør hjertene myke

Ikke bli grådige

Ikke bruke vold for å få det man ville

Bønn

Far i himmelen, det er så mye Du har gitt oss

Livet, skjønnheten rundt oss, talenter, gaver, mat på bordet, tak over hodet...

listen er uendelig

Jeg ber for at vi skal så gode frø.

Gi liv til omgivelsene.

Være pryd for øynene.

Den som  lytter og trøster 

Jeg ber for at vi skal bruke de talentene du har gitt oss til å bygge opp.

Til å inspirere og velsigne andre.

La våre liv være en gave til vår neste

Jeg ber i Jesu navn.

Amen

 

Lydighet!
Dagens andakt!

Lest 

Matteus 21:28-32

28 Men hvad tykkes eder? En mann hadde to sønner, og han gikk til den ene og sa: Sønn, gå idag og arbeid i min vingård!

29 Men han svarte: Jeg vil ikke. Men siden angret han det og gikk.

30 Og han gikk til den andre og sa det samme til ham. Han svarte: Ja, herre! men gikk ikke.

31 Hvem av de to gjorde nu farens vilje? De sier: Den første. Jesus sier til dem: Sannelig sier jeg eder at toldere og skjøger kommer før inn i Guds rike enn I.

32 For Johannes kom til eder på rettferdighets vei, og I trodde ham ikke, men tolderne og skjøgene trodde ham; men I, enda I så det, angret I det ikke siden, så I trodde ham.


Lærdom: 

Det er bedre å si nei til og begynne med angre seg og adlyde etterpå enn si ja, men gjør ikke det likevel 

 Lydighet seirer til slutt. Man kan gjøre forskjellige ting som er feil i Guds øyne, men Gud tar alltid imot en sjel som omvende seg. Verre med de som tror at de rettferdige og tror at de gjør den rette, men hjerte tilhører ikke Gud.

Bønn

Kjære Gud, jeg ber for meg og hver og en jeg er glad i til å være lydige hvor hen Du leder oss.

Fyll tankene våre med Dine tanker.

La Dine følelser seire over våre. La oss se Ditt lys i mørke.

Finne trøst i smerte.Din legedom under sykdom. Ditt verk midt i elendigheten.

La oss se med Dine nådefulle øyne.

Tilgi de som sårer oss. I Jesu navn jeg ber. Amen

Å bære frukt!

 
Dagens andakt:

Lest Matteus 21:18-21 hvor Jesus ble sulten,

men fant ikke frukt i fiken treet og dermed sa Han at det fikentreet skal aldri mer bære frukt. 
Jeg tenker på livet vi lever i.

Bærer vi frukter?

Blir mennesker vi omgås hverdag inspirert av oss?

Deler vi velsignelse med andre?

Hva med Guds levende ord til de trengende?

Til de som lider eller blinde?

Er fruktene våre gode?


Jesus hadde også behov.

Han lengter etter at vi skal bære frukt slik at vi ikke visner.

Bønn
Jesus, jeg ber for meg og og hver og en som leser dette innlegget til å bære gode frukter i alt vi gjør.

Til å ikke visne og blir glemt.

Ikke la oss tvile på Dine ord og handlinger.

Ha tro som kan flytte fjell.

Fjell som hindrer oss til å vokse og bærer frukt.

Jeg ber for at hjertene våre vil alltid søke Deg.

Amen

Les mer i arkivet » April 2015 » Mars 2015 » Februar 2015
hverdagslivmedgud

hverdagslivmedgud

53, Ørland

Jeg er en kvinne som elsker å lese Guds ord og deler gjerne inspirasjon jeg får fra det hver dag. Kanskje er det noen der ute som er på leting etter sannheten. Sammen kan vi grave i skatten. I tillegg er jeg interessert i håndarbeid, kortlaging, fotografering og alt mellom himmel og jord. Håper å bli kjent med mange inspirerende bloggere!

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Siste kommentarer

Lenker

hits